Tillgänglighet

Här beskrivs hur du skapar en tillgänglig yta.

Ytor ska utformas i enlighet med typritningarna nedan.

Typritning pdf dwg
Ledstråk hämta (PDF, 175 KB) hämta
Busshållplats hämta (PDF, 183 KB) hämta
Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage hämta (PDF, 221 KB) hämta
Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage hämta (PDF, 110 KB) hämta 
Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage hämta (PDF, 162 KB) hämta

 Läs mer om utformning av övergångsställen och gångpassager.

Läs mer om angöringsplats och parkeringsplats för rörelsehindrade

Uppdaterad: