Tillgänglighet

Här beskrivs hur du skapar en tillgänglig yta.

Ytor ska utformas i enlighet med typritningarna nedan.

Typritning pdf dwg
Ledstråk hämta (PDF, 155 KB) hämta
Busshållplats hämta (PDF, 257 KB) hämta
Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage hämta (PDF, 248 KB) hämta
Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage hämta (PDF, 200 KB) hämta 
Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage hämta (PDF, 192 KB) hämta

Läs mer om utformning av övergångsställen och gångpassager.

Läs mer om angöringsplats och parkeringsplats för rörelsehindrade.

Uppdaterad: