Förtydligande om avsteg

Vi har förtydligat hur frågor och avsteg ska hanteras

Under avsnittet projektering har vi närmare beskrivit hur frågor om utformning kan hanteras, samt vad som gäller vid eventuella avsteg från teknisk handbok.

Brevlådan forvaltning.allmanplats@uppsala.se är en väg in till förvaltningen för gata, park och natur.

11 mars 2020