Busshållplatser

Här beskrivs utformning av busshållplatser.

Beläggning

Se dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 179 KB).

Kantstöd

Läs mer om kantstöd här.

Utformning

Busshållplatsen ska utformas i enlighet med typritningen nedan.

Typritning  pdf  dwg
Busshållplats hämta (PDF, 257 KB) hämta

Utrustning

Alla hållplatser ska vara utrustade med hållplatsstolpe. Uppsala kommun ansvarar för anläggning av fundament för hållplatsstolpe.

Busshållplatser i riktning mot centrum ska vara utrustade med väderskydd och papperskorg.

Perrongytan närmast körbanan ska vara fri från hinder.

Placeringen av utrustning på busshållplatsen får inte utgöra ett hinder för trafikanter.

Hållplats längs gång- och cykelbana

Om en hållplats ska anläggas längs en gång- och cykelbana ska hållplatsen i första hand anläggas närmast körbanan och GC-banan dras bakom hållplatsen.

GC-banan ska bibehålla sin bredd hela vägen förbi hållplatsen.

Där väderskydd används ska det finnas en skyddszon mellan GC-bana och väderskydd på 0,5 m.

Om utrymmet är begränsat kan man undersöka om det går att ta utrymme av hållplatsytan, körbanan, skyddszonen eller GC-banan:

  • Kan hållplatsen anläggas utan väderskydd? Det är möjligt om det inte är en hållplats för ett betydande antal påstigande resenärer.
  • Om väderskydd behövs, kan hållplatsen anläggas med ett smalare väderskydd?
  • Kan utrymme tas från körbanans bredd? Vid hållplatslägen kan ibland körbanan smalnas av till 6,5 m.
  • Kan bredden på GC-banan eller skyddszonen minskas förbi hållplatsen?

För att det ska vara enkelt och säkert att gå och cykla förbi en hållplats ska linjeföringen vara så generös som möjligt, och utformningen vid hållplatsytan styra cyklisterna rätt. Till exempel kan en bomberad smågatstensyta anläggas före och efter hållplatsen.

Figur 1

Figur 1
Exempel på utformning av hållplats längs GC-bana

Öppna bilden i ett nytt fönster.

Uppdaterad: