Typritningar

Här hittar du aktuella typritningar för utformning av allmän platsmark i Uppsala.

Gator och torg

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0001 A Busshållplats 2020-11-09 hämta (PDF, 229 KB) hämta
UTH-0002 A Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage 2020-11-09 hämta (PDF, 248 KB) hämta
UTH-0003 A Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage 2020-11-09 hämta (PDF, 200 KB) hämta
UTH-0004 A Ledstråk 2020-11-09 hämta (PDF, 155 KB) hämta
UTH-0005 A Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage 2020-11-09 hämta (PDF, 192 KB) hämta
UTH-0006 Höjdpassage för bussar och primär utryckningsväg 2019-06-19 hämta (PDF, 221 KB) hämta
UTH-0007 Watts gupp/normalgupp 2019-06-19 hämta (PDF, 158 KB) hämta
UTH-0008 Vägkudde/busskudde 2019-06-19 hämta (PDF, 120 KB) hämta
UTH-0011 Omfattning av återställning 2020-05-15 hämta (PDF, 173 KB) hämta
UTH-0012 Permanent återställning av slitlager 2020-05-15 hämta (PDF, 177 KB) hämta
UTH-0013 Cykelöverfarter 2021-10-27 hämta (PDF, 268 KB) hämta

Park och träd

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0009 Sittplatser allmän platsmark 2019-06-19 hämta (PDF, 208 KB) hämta 
UTH-0010  Planteringsräcke 2019-06-19 hämta (PDF, 158 KB) hämta
ILL-0001 Uppbindning av träd 2021-04-22 hämta (PDF, 205 KB)  
ILL-0002 Trädspegel 2021-0422 hämta (PDF, 132 KB)  
Uppdaterad:

Andra sidor under: Typritningar