Typritningar

Här hittar du aktuella typritningar för utformning av allmän platsmark i Uppsala.

Gator och torg

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0001 B Busshållplats 2022-02-14 hämta (PDF, 257 KB) hämta
UTH-0002 A Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage 2020-11-06 hämta (PDF, 248 KB) hämta
UTH-0003 A Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage 2020-11-06 hämta (PDF, 200 KB) hämta
UTH-0004 A Ledstråk 2020-11-06 hämta (PDF, 155 KB) hämta
UTH-0005 A Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage 2020-11-06 hämta (PDF, 192 KB) hämta
UTH-0006 A Farthinder för bussar och primär utryckningsväg, utan ränndal 2022-06-02 hämta (PDF, 233 KB) hämta
UTH-0007 A Watts gupp/normalgupp 2023-04-20 hämta (PDF, 221 KB) hämta
UTH-0008 Vägkudde/busskudde 2019-06-19 hämta (PDF, 120 KB) hämta
UTH-0011 A Omfattning av återställning 2023-04-03 hämta (PDF, 120 KB) hämta
UTH-0012 A Permanent återställning av slitlager 2023-04-03 hämta (PDF, 202 KB) hämta
UTH-0013 Cykelöverfarter 2021-10-26 hämta (PDF, 268 KB) hämta
UTH-0014 Farthinder för bussar och primär utryckningsväg, med ränndal 2022-06-02 hämta (PDF, 155 KB) hämta

Park och träd

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0009 Sittplatser allmän platsmark 2019-06-19 hämta (PDF, 208 KB) hämta 
UTH-0010  Planteringsräcke 2019-06-19 hämta (PDF, 158 KB) hämta
ILL-0001 A Uppbindning av träd 2022-09-28 hämta (PDF, 208 KB)  
ILL-0002 Trädspegel 2021-04-22 hämta (PDF, 132 KB)  

Tekniska anläggningar

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0015 Trafiksignaler, fundament och stolpplacering 2023-02-01 hämta (PDF, 271 KB) hämta 
UTH-0016 Trafiksignaler, kabelförläggning vid signalstolpar och styrapparatfundament 2023-02-01 hämta (PDF, 184 KB) hämta
UTH-0017 Trafiksignaler, kabel- och rörläggning vid kabel och detektorbrunnar 2023-02-01 hämta (PDF, 166 KB) hämta
UTH-0018 Trafiksignaler, signalplan 2023-02-01 hämta (PDF, 721 KB) hämta
UTH-0019 Trafiksignaler, kabelplan 2023-02-01 hämta (PDF, 765 KB) hämta
Uppdaterad:

Andra sidor under: Typritningar