Typritningar

Här hittar du aktuella typritningar för utformning av allmän platsmark i Uppsala.

Gator och torg

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0001 Busshållplats 2019-06-19 hämta (PDF, 183 KB) hämta
UTH-0002 Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage 2019-06-19 hämta (PDF, 221 KB) hämta
UTH-0003 Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage 2019-06-19 hämta (PDF, 110 KB) hämta
UTH-0004 Ledstråk 2019-06-19 hämta (PDF, 175 KB) hämta
UTH-0005 Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage 2019-06-19 hämta (PDF, 162 KB) hämta
UTH-0006 Höjdpassage för bussar och primär utryckningsväg 2019-06-19 hämta (PDF, 221 KB) hämta
UTH-0007 Watts gupp/normalgupp 2019-06-19 hämta (PDF, 158 KB) hämta
UTH-0008 Vägkudde/busskudde 2019-06-19 hämta (PDF, 120 KB) hämta
UTH-0011 Omfattning av återställning 2020-05-15 hämta (PDF, 173 KB) hämta
UTH-0012 Permanent återställning av slitlager 2020-05-15 hämta (PDF, 177 KB) hämta

Park och träd

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0009 Sittplatser allmän platsmark 2019-06-19 hämta (PDF, 208 KB) hämta 
UTH-0010  Planteringsräcke 2019-06-19 hämta (PDF, 158 KB) hämta
Uppdaterad:

Andra sidor under: Typritningar