Trafiksignaler

Här beskrivs utformning av trafiksignalanläggningar.

Nedanstående dokument ska användas i planering, projektering och utförande av trafiksignaler:

Dokumentet ska ge stöd för projektledare, projektörer och arbetsledare i samband med om- och nybyggnation av signalanläggningar.

Här hittar du även typritningarna för trafiksignaler.

Ritningsnr Titel pdf dwg
UTH-0015 Trafiksignaler, fundament och stolpplacering hämta (PDF, 271 KB) hämta 
UTH-0016 Trafiksignaler, kabelförläggning vid signalstolpar och styrapparatfundament hämta (PDF, 184 KB) hämta
UTH-0017 Trafiksignaler, kabel- och rörläggning vid kabel och detektorbrunnar hämta (PDF, 166 KB) hämta
UTH-0018 Trafiksignaler, signalplan hämta (PDF, 721 KB) hämta
UTH-0019 Trafiksignaler, kabelplan hämta (PDF, 765 KB) hämta
Uppdaterad: