Trafiksignaler

Här beskrivs utformning av trafiksignalanläggningar.

Om minst 75% av cyklistflödet ska fortsätta i samma riktning vid tillfart till signalreglerad korsning ska det finnas detektering för cykel och en knappdetektor.

Detektering bör ske med hjälp av slingor i marken eller via radar.

Detektering ska ske på ett avstånd om cirka 2030 meter före korsning.

Det bör finnas väntutrymme för såväl cyklister som fotgängare vid signalreglerade korsningar så att de inte står i vägen för passerande cyklister i väntan på att signalen ska slå om till grönt.

Tryckknappen ska kunna nås utan att cykelns framhjul sticker ut i körbanan.

Avståndet mellan tryckknappen och körbanan bör vara 1,25 meter.

Uppdaterad: