Dagvattenpumpstationer

Här beskrivs utformning av dagvattenpumpstationer.

Undvik användning av sand och grus i närliggande planteringar med avrinning mot pumpbrunnen.

Anläggningen bör vara försedd med minst två stycken pumpar.

Pumpen/pumparna ska ha trefasmotor.

El- och styrskåpet ska vara för utomhusbruk och utrustat med tryckgivare inklusive skyddsrör och larmvippa.

El- och styrskåpet ska vara placerat på högre höjd än pumpgropen för att undvika skada vid översvämning.

Styrskåpet ska vara utrustat med övervakningssystem från Avensor.

El- och styrskåp ska förses med lås.

Styrskåpet ska förses med identitetsbricka, kontakta din beställare angående utformning och beteckning. 

Uppdaterad: