Avetablering

Här beskrivs vad som gäller vid avetablering.

Vid avslutat arbete skall arbetsområdet städas och återställas i ursprungligt skick.

Slamsugning ska ske av samtliga dagvattenbrunnar inom arbetsområdet när arbetet har slutförts.

Tillfälliga anordningar för skydd ska tas bort vid tidpunkt för avetablering.

Vid skada på vegetation, träd och dylikt värderas skadan enligt den version av värderingsmetoden Alnarpsmodellen som gällde vid grävtillståndets utfärdande.

Vid slutbesiktning av arbetet ska alla ytor vara fullständigt återställda, men gräs behöver inte vara etablerat.

Läs mer om vad som gäller vid kontroll och garanti.

Uppdaterad: