Passager och överfarter

Här beskrivs hur övergångsställen, gångpassager, cykelpassager och cykelöverfarter ska utformas.

Typ av passage

Beställaren ska avgöra vilken typ av passage som ska anläggas.

Övergångsställe bör väljas om någon av nedanstående förutsättningar gäller:

  • Trafikmängden överstiger 3 000 motorfordon/dygn.
  • Passagepunkt som används av många barn på väg till och från skolan. 
  • Vägen korsas av många barn, äldre, och/eller funktionshindrade.

Gångpassage bör väljas om trafikmängden understiger 3 000 motorfordon/dygn.

Utformning

Gångpassage, cykelpassage och övergångsställe ska utformas enligt typritningarna nedan.

Ett övergångsställe bör vara hastighetssäkrat (dvs tillåta passage för motorfordon i max 30 km/h) genom anläggning av farthinder. Läs mer om farthinder här.

Passagen/överfarten ska placeras med ingen eller så liten omväg för gång- och cykeltrafiken som möjligt.

Kantstenen ska alltid visa noll där fotgängare eller cyklister ska ta sig upp/ner från en gång- och cykelväg. Storgatstensrader bör
undvikas vid dessa platser om det inte finns särskilda behov av sådana
(exempelvis kopplat till vattenavrinningen).  

Där en cykelöverfart anläggs ska ett övergångsställe också anläggas.

Övergångsställe ska även förses med vägmarkering och vägmärke.

Cykelpassage ska förses med vägmarkering.

Läs också vilka krav som gäller för vägmärken.

Typritningar

Titel  pdf  dwg
Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage hämta (PDF, 248 KB) hämta
Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage hämta (PDF, 200 KB) hämta
Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage hämta (PDF, 192 KB) hämta

 

Uppdaterad: