Tidigare versioner

Här hittar du tidigare versioner av dokument.

Dessa dokument ska inte användas när du påbörjar projekteringen.

De redovisas endast här för att man ska kunna se hur tidigare versioner av dokumenten har sett ut, och för att det kan finnas redan påbörjade projekt som har utgått från dessa dokument.

Dokument

Schakt och återställning

   
Titel Version Kommentar
Omfattning av återställning (PDF, 289 KB) 1.0 Har ersatts av typritning
     

 

   
Uppdaterad: