Tidigare versioner

Här hittar du tidigare versioner av dokument.

Dessa dokument ska inte användas när du påbörjar projekteringen.

De redovisas endast här för att man ska kunna se hur tidigare versioner av dokumenten har sett ut, och för att det kan finnas redan påbörjade projekt som har utgått från dessa dokument.

Dokument

Projektering

   
Titel Version Kommentar
Avsteg från teknisk handbok (XLSX, 20 KB) 1.0 Mindre ändringar i ny version
Levande gaturum en handbok i blågröngrå system (PDF, 24 MB) 1.1 Ny, omarbetad version
Levande gaturum bilaga 1. Utförandebeskrivning (PDF, 14 MB)  1.1 Ny, omarbetad version
Levande gaturum bilaga 2. Drift- och underhållsmanual (PDF, 5 MB) 1.1 Ny, omarbetad version
Levande gaturum bilaga 3. Grävningsmanual (PDF, 4 MB) 1.1 Ny, omarbetad version
Levande gaturum bilaga 4. Komponent- och materiallista (PDF, 898 KB) 1.1 Ny, omarbetad version
     

Gator och torg

   
Titel  Version Kommentar
Teknisk handbok Dimensionering av överbyggnad vid återställning och underhåll (PDF, 306 KB)  1.0 Ny, omarbetad version
Teknisk handbok Dimensionering av överbyggnad vid återställning och underhåll (PDF, 185 KB) 2.0 Ändring av titel
     

Schakt och återställning

   
Titel Version Kommentar
Omfattning av återställning (PDF, 289 KB) 1.0 Har ersatts av typritning
     

Tekniska anläggningar

   
Titel Version Kommentar
Teknisk handbok Offentlig belysning (PDF, 445 KB) 1.1 Mindre ändringar i ny version, ny kontaktperson
Teknisk handbok Offentlig belysning (PDF, 443 KB) 1.2 Ändrade kontaktuppgifter
Uppdaterad: