Tekniska anläggningar

Här hittar du övergripande krav och riktlinjer för utformning av tekniska anläggningar och konstbyggnader.

Vid planering och projektering av tekniska anläggningar måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel livslängd, arbetsmiljö och energieffektivitet.

Anvisningarna för projektering ska följas.