Hinder

Här beskrivs hinder, såsom bommar.

Körfältsbredden ska vara minst 3,5 meter mellan fasta hinder, till exempel mellan kantsten och stolpe.

Betonghinder ska aldrig användas som väghinder.

Hinder ska inte finnas utmed en gång- och cykelväg.

Det enda hindret som, efter godkännande av beställaren, kan godtas på en gång- och cykelväg är av typ "bollbommar".

Bommar på ytor som ska vinterväghållas ska vara vikbara och självstängande.

Bommar ska vara försedda med högreflekterande reflex.

Vid korsning med järnväg/spårväg ska i första hand fällbara bommar användas. I andra hand kan vikbommar användas. De får överlappa varandra i sidled sett framifrån maximalt 0,5 meter och avståndet mellan bommarna (djupet) ska uppgå till minst 1,5 meter.

Fasta bommar ska vara öppningsbara i 90 grader.

Fasta bommar ska vara försedda med "hålla nyckel"- funktion och brandkårslås.

Fasta anordningar såsom vägmärken, plank, häckar, stängsel eller elskåp ska placeras minst 0,6 m från gång- och cykelvägen. Bänkar bör placeras minst 1 m från gång- och cykelvägen.

Vid placering närmare än 1 m ska hindret tydligt märkas ut med reflekterande material, blå/vit reflex.

Hinder i form av till exempel plank ska alltid vikas in i dess början och slut.

Uppdaterad: