Dagvattenhantering i blågröngrå system

Här beskrivs utformning av dagvattenhantering i blågröngrå system.

Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, vegetationsytor och hårdgjorda ytor ska handboken nedan användas.

Syftet med handboken är att säkerställa att projektering av allmän platsmark och/eller kvartersmark sker på ett sätt som samordnar dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor.

Levande stadsrum - en handbok i blågröngrå system (PDF, 82 MB)

Övriga dokument

Kontakta din beställare om du vill ha tillgång till en lista över andra BGG-projekt med information och kontaktuppgifter.

Uppdaterad: