Sektioner

Här beskrivs hur du ska tänka vid framtagning av sektioner för gång- och cykelväg.

I projektering av den totala sektionen ska utseende, funktion, flöde, läge och utrymme beaktas. Diskutera med beställaren vilka stråk som ska ha vilka funktioner (huvudstråk, servicevägar med mera) och ta hänsyn till nedanstående information.

Utifrån ett estetiskt perspektiv är det lämpligt om den totala bredden på en kombinerad gång- och cykelväg genom en park inte överstiger 3 meter. För att möjliggöra vinterväghållning är det lämpligt att bredden är minst 3 meter.

Utifrån ett gång- och tillgänglighetsperspektiv behöver en gångväg eller gångbana vara minst 2 meter bred. Det grundar sig på att en gående tar ca 70 cm i anspråk, en rullstolsburen ca 90 cm och en gående med ledarhund eller ledsagare ca 120 cm. För att en gående ska kunna möta en person med ledarhund/ledsagare behövs således 190 cm.

Ur cyklistens perspektiv är det lämpligt att cykelvägen eller cykeldelen av gång- och cykelvägen är 2,5 meter för att två cyklister ska kunna mötas. Vid högre trafikflöden och där förekomsten av till exempel lådcyklar, cykelkärror med mera kan förväntas vara större behövs en bredd om minst 3 meter.

Uppdaterad: