Tidigare versioner

Här hittar du tidigare versioner av typritningar.

Dessa typritningar ska inte användas när du påbörjar projekteringen.

De redovisas endast här för att man ska kunna se hur tidigare versioner av ritningen har sett ut, och för att det kan finnas redan påbörjade projekt som har utgått från dessa ritningar.

Typritningar

 

Gator och torg

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
UTH-0001 Busshållplats 2019-06-19 - 2020-11-09 hämta (PDF, 183 KB) hämta
UTH-0002 Övergångsställe och gångpassage, med cykelpassage 2019-06-19 - 2020-11-09 hämta (PDF, 221 KB) hämta
UTH-0003 Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage 2019-06-19 - 2020-11-09 hämta (PDF, 110 KB) hämta
UTH-0004 Ledstråk 2019-06-19 - 2020-11-09 hämta (PDF, 175 KB) hämta
UTH-0005 Refug i övergångsställe, gång- eller cykelpassage 2019-06-19 - 2020-11-09 hämta (PDF, 162 KB) hämta
         
         
         
         
         

Park och träd

Ritningsnr Titel Datum pdf dwg
         
         
Uppdaterad: