Tidigare versioner

Här hittar du tidigare versioner av typritningar.

Dessa typritningar ska inte användas när du påbörjar projekteringen.

De redovisas endast här för att man ska kunna se hur tidigare versioner av ritningen har sett ut, och för att det kan finnas redan påbörjade projekt som har utgått från dessa ritningar.

Typritningar

Just nu finns det inga tidigare versioner.

 

Uppdaterad: