Cykelpumpar

Här beskrivs utformning av cykelpumpar

Val av cykelpump

I första hand ska en automatisk, eldriven cykelpump väljas. Den ska vara av typen TMI LED comfort eller likvärdig. Nedanstående punkter ska vara uppfyllda:

  • energieffektiv
  • tystgående oljefri kompressor
  • servicevänlig konstruktion
  • ska kunna utrustas med fjärrövervakning
  • frostvakt/uppvärmning som skyddar mot kyla
  • skyddad av jordfelsbrytare
  • fast ström, och får ej kopplas in på gatubelysningsstolparna.

Bild på eldriven cykelpump

Manuell cykelpump

I andra hand gäller manuell cykelpump, till exempel om det är svårt att dra fram el. Den ska vara av typen TMI Luftig eller likvärdig. Nedanstående punkter ska vara uppfyllda:

  • fotpump ska finnas
  • fotpumpen ska ha två fästpunkter för att minska risken för slitage

Bild på manuell cykelpump

Generella krav

Cykelpumpen ska vara robust och servicevänlig.

Cykelpumpen lackeras i svart (RAL: 9005).

Den ska vara folierad med kommunlogga samt kontaktinformation för felanmälan. Tryckfiler tillhandahålls av Uppsala kommun.

Lufthandtag ska tåla mycket flitig användning och passa de tre vanligaste cykelventilerna (cykel-, bil- och racerventil).

Placering och inkoppling av automatisk pump

Pumpen ska stå med spets mot gc-väg så att led-belysningen syns.

Cykelpumpen ska vara täckt med påse eller dylikt tills den är inkopplad och fungerar.

Meddela driftpersonal när inkoppling görs.

Uppdaterad: