Cykelpumpar

Här beskrivs utformning av cykelpumpar

Val av cykelpump

I första hand ska en automatisk, eldriven cykelpump väljas. Den ska vara av typen TMI LED comfort eller likvärdig. Nedanstående punkter ska vara uppfyllda:

  • energieffektiv
  • tystgående oljefri kompressor
  • servicevänlig konstruktion
  • ska kunna utrustas med fjärrövervakning
  • frostvakt/uppvärmning som skyddar mot kyla
  • skyddad av jordfelsbrytare
  • fast ström, och får ej kopplas in på gatubelysningsstolparna.

Bild på eldriven cykelpump

Manuell cykelpump

I andra hand gäller manuell cykelpump, till exempel om det är svårt att dra fram el. Den ska vara av typen TMI Luftig eller likvärdig. Nedanstående punkter ska vara uppfyllda:

  • fotpump ska finnas
  • fotpumpen ska ha två fästpunkter för att minska risken för slitage

Bild på manuell cykelpump

Generella krav

Cykelpumpen ska vara robust och servicevänlig.

Cykelpumpen lackeras i svart (RAL: 9005).

Den ska vara folierad med kommunlogga samt kontaktinformation för felanmälan. Tryckfiler tillhandahålls av Uppsala kommun.

Lufthandtag ska tåla mycket flitig användning och passa de tre vanligaste cykelventilerna (cykel-, bil- och racerventil).

Placering och inkoppling av automatisk pump

Pumpen ska stå med spets mot gc-väg så att led-belysningen syns.

Cykelpumpen ska vara täckt med påse eller dylikt tills den är inkopplad och fungerar.

Meddela driftpersonal när inkoppling görs.

Om tryckfilerna

Pumparna är svarta och trycket ska vara vitt med genomskinlig bakgrund. Tryckfilerna är därför inverterade. Det som ska tryckas i vitt ligger i svart och övrig bakgrund ligger i vitt.

tryck_pump_modell1.pdf (PDF, 236 KB)

tryck_pump_modell2_front_126x535mm.pdf (PDF, 78 KB)

tryck_pump_modell2_topp_274x191,5mm.pdf (PDF, 79 KB)

Uppdaterad: