Frihöjd och sikt

Här beskrivs krav på frihöjd och sikt.

Frihöjd

Frihöjden på en gångbana ska vara minst 2,5 meter.

Frihöjden på en cykelväg eller delad gång- och cykelväg ska vara minst 3,2 meter.

Frihöjden på en körbana ska vara minst 4,6 meter.

Sikt

Plank och skyltar ska inte skymma sikten.

I korsning ska häckar, staket och dylikt ha en maxhöjd om 0,8 meter.

I korsning mellan körbana/cykelväg eller cykel/cykel bör det finnas en sikttriangel om minst 10x10 meter.

I korsning mellan cykel/gång bör det finnas en sikttriangel om minst 10x5 meter.

I korsning mellan gång/gång bör det finnas en sikttriangel om minst 5x5 meter.

Vid garageutfarter ska det finnas en sikttriangel om minst 2x2 meter mot körbana, gångbana eller gång- och cykelväg.

Då tillräcklig sikt ej kan uppnås i korsningar med intilliggande fastigheter ska hörnavskärningar av husens bottenvåningar göras om 5x5 meter, alternativt 2x2 meter i innerstaden.

Sikten i korsningar i samband med tunnlar ska vara god.

Uppdaterad: