Återställning av vägmarkeringar

Här beskrivs vad som gäller vid återställning av vägmarkeringar.

Vägmarkeringar med markeringsmassa ska återställas så snart väderlek och yttemperatur tillåter.

Vägytan ska vara torr och ren.

Markeringsmassan ska vara termoplastisk och innehålla vid tillverkningen tillsatta inblandningspärlor.

Ytpärlor appliceras på markeringen i samband med utläggning.

Vägmarkeringar ska uppfylla tekniska egenskapskrav enligt SS-EN 1436 och utföras i enlighet med Trafikverkets allmänna tekniska beskrivning om vägutformning (ATB Väg 2005, publ. 2005:112 kap. H Vägmarkeringar) samt Vägars och gators utformning (TRVK VGU, publ. 2022:001 kap. 13.2 Vägmarkering och vägkantsutmärkning).

Läs vidare

Fortsätt att läsa om avetablering.

Uppdaterad: