Kantstöd

Här beskrivs hur kantstöd ska utformas.

I tätort ska kantstöd vara av svensk granit.

Busshållplatsstöd ska vara av granit i centrum och av betong i övrigt.

Ny och begagnad sten får inte blandas på samma sträcka om de inte är av samma kulör.

Kantstödshöjd på sträcka, vid refuger med mera ska normalt vara 12 cm (RV2).

Fasade kantstöd (RF2) ska användas vid infarter samt i mittrefuger.

Kantstödshöjd vid infarter ska vara 6 cm.

Användningen av radiesten i kurvor bör begränsas till radier 6, 9, 12 då Uppsala kommun vill hålla ner antalet olika radiestenar.

Kantstöd ska huggas.

Kantstöd av granit ska sättas i jordfuktad betong.

Uppdaterad: