Återställning

Här beskrivs vad som gäller vid återställning.

Grundläggande är att alla ytor ska återställas till ursprungligt skick.

Läs mer om återställning av gröna ytor

Läs mer om återställning av hårdgjorda ytor

Uppdaterad: