Teknisk handbok Uppsala kommun

Inledning

Så här läser och använder du teknisk handbok

Läs mer om Inledning

Projektering

Anvisningar inför projektering

Läs mer om Projektering

Gator och torg

Krav på utformning av gator och torg

Läs mer om Gator och torg

Parker och grönytor

Krav på utformning av parker och grönytor

Läs mer om Parker och grönytor

Tekniska anläggningar

Krav på utformning av tekniska anläggningar

Läs mer om Tekniska anläggningar

Teknisk handbok ska användas vid all planering, projektering och byggnation på allmän platsmark i Uppsala kommun.

Teknisk handbok ska också användas vid samtliga arbeten på allmän platsmark.

Handboken består av krav, riktlinjer, typritningar med mera som är specifika för Uppsala kommun.

Har du frågor?

Arbetar du på uppdrag av Uppsala kommun är din beställare din kontaktperson.

Om du har frågor om schakt och återställning ska du kontakta Uppsala kommuns besiktningsman.

Övriga ska vända sig till stadsbyggnadsförvaltningen.

Nyheter

Fler nyheter