Teknisk handbok Uppsala kommun

Teknisk handbok ska användas vid all planering, projektering och byggnation på allmän platsmark i Uppsala.

Teknisk handbok ska också användas vid samtliga arbeten på allmän platsmark.

Handboken består av krav, riktlinjer, typritningar med mera som är specifika för Uppsala kommun.

Har du frågor?

Arbetar du på uppdrag av Uppsala kommun är din beställare din kontaktperson. Övriga ska vända sig till stadsbyggnadsförvaltningen.

Nyheter

Fler nyheter