Vägutrustning och materialval

Här beskrivs utformning av utrustning och komponenter i trafikerade miljöer.

Sidan består av krav för några sakområden och kompletteras med följande avsnitt med krav för andra sakområden:

Betäckningar och rännor

Betäckningar till dagvattenbrunnar placerade i rännstenen ska klara en kraft om 250 kN.

Betäckningar i körbanor, vägren och parkeringsområden ska klara en kraft om 400 kN.

Placering av betäckning i körspår bör undvikas.

Ytvattenrännor ska normalt ej användas. I det fall det saknas andra dagvattenlösningar gäller nedanstående krav för ytvattenrännor:

  • de ska vara dimensionerade för att klara tung trafik
  • de ska utföras med vattenlås och sandfång
  • de ska sättas i jordfuktat bruk.

Konstgräs

Konstgräs får inte användas i vägmiljö.

Pollare

Pollare ska vara försedda med blå/gul reflex.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vägutrustning och materialval