Farthinder

Här beskrivs val och utformning av farthinder.

Behov av och val av fartdämpande åtgärd ska utredas under projekteringen.

Faktorer som påverkar behovet är framförallt förekomsten av passager och överfarter.

Faktorer som påverkar valet är förekomst av buss och utryckningstrafik samt vibrationskänslighet i marken.

Watts gupp

Ska ej anläggas där buss i linjetrafik trafikerar.

Guppet ska i regel anläggas före en passage/övergångställe men kan i undantagsfall anläggas 1-2 meter efter.

Vid anläggning före bör avståndet mellan farthinder och passage/övergångsställe vara 4 meter.

Guppet ska förses med vägmarkering.

Guppet ska utformas i enlighet med typritningen nedan, men beställaren avgör om guppet ska förses med markeringsskärmar eller pollare.

Typritning  pdf  dwg
Watts gupp/normalgupp hämta (PDF, 221 KB) hämta

Läs också om kraven för vägmarkeringar.

Förhöjd korsning/platågupp

Platåhöjd ska vara 10 cm och platålängd ska vara minst 7 m.

Rampens lutning ska vara mellan 6–8 procent i förhållande till gatans lutning.

Höjdpassage för bussar och primär utryckningsväg

Passagen ska utformas i enlighet med typritningen nedan.

Typritning  pdf  dwg
Höjdpassage för bussar och primär utryckningsväg hämta (PDF, 233 KB) hämta

Vägkudde/busskudde

Kudden ska i regel anläggas före en passage/övergångställe men kan i undantagsfall anläggas 1-2 meter efter.

Vid anläggning före bör avståndet mellan farthinder och passage/övergångsställe vara 4 meter.

Kudden ska utformas i enlighet med typritningen nedan.

Typritning  pdf  dwg
Vägkudde/busskudde hämta (PDF, 120 KB) hämta

Vid anläggning av vägkudde ska slitlagret vara av god kvalitet utan spårbildning, sprickor eller stensläpp. Annars ska nytt slitlager maskinläggas från en punkt minst 5 m innan till en punkt minst 5 m efter vägkudden.

Ytan på vilken vägkudden ska läggas ner ska sågas ut till kuddens bredd och längd (inklusive lyftanordningar) + 1 cm på vardera sida.

Slitlagret i den utsågade ytan runt vägkudden ska bestå av gjutasfalt.

Uppdaterad: