Teknisk handbok

Premiär för teknisk handbok

I god tid inför höstens projekt lanserar Uppsala kommun sin tekniska handbok. Den ska användas vid all planering, projektering och byggnation på allmän platsmark i Uppsala. Den innehåller också ett regelverk för alla schaktarbeten.

Om du arbetar på uppdrag av Uppsala kommun ska du kontakta din beställare om du har frågor. Övriga ska vända sig till stadsbyggnadsförvaltningen.

24 juni 2019