Uppdaterad text om vägar och markbeläggning i parker

Nu finns nya anvisningar vid utformning av vägar och markbeläggning i parker.

Läs mer här.

13 november 2020