Gatunamnsskyltar och spont

Gatunamnsskyltar i emalj ska bara finnas i stadskärnan.

På sidan för vägmärken och skyltar har vi lagt till krav om att gatunamnsskyltar i emalj (eller med emaljliknande utseende) endast får finnas i Uppsalas stadskärna.

Bild på gatunamnsskyltar

En karta visar vilken typ av skylt som får finnas var.

På sidan för gator och torg så har vi förtydligat att spont aldrig ska lämnas kvar efter byggnation.

28 maj 2024