Lekmiljöer och spontanidrott

Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av lekmiljöer och spontanidrottsytor.

Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering:

 

Lekmiljö

En lekmiljö omfattar inte bara den anlagda lekplatsen utan även omgivande miljöer och aktivitetsytor som är tillgängliga för lek. Det kan vara till exempel skogsdungar, kullar, öppna gräsytor och spontanidrott av olika slag.

Lekplats

Lekplats är ett planerat område i den byggda utemiljön avsett och anlagt för att uppmuntra barns lek. I Uppsala kommun innebär det ytan för den mer konventionella lekutrustningen.

Namngivning av lekplats

Om parken är namngiven så blir lekplatsens namn Parkens namns lekplats. Till exempel heter lekplatsen i Lindparken Lindparkens lekplats.

Om det finns två eller flera lekplatser i en park ska den stora lekplatsen heta Parknamnens lekplats. Den mindre lekplatsen ska heta Parknamnens lilla lekplats.

Om det finns ett tema på lekplatsen kan det stå i namnet men lekplatsen ska inte döpas till temat 

Identifikationsskylt på lekplats

Exempel på hänvisningsskylt vid lekplats

Skylten ska innehålla:

  • NAMN PÅ LEKPLATS (versaler och överst)
  • Eventuellt tema på lekplatsen (gemener och under namnet ovan)
  • Adress: närmaste gata, eventuellt de 2 som ligger närmast (gemener och under namnet ovan)
  • Infoga symbol för rökning förbjuden

 

 

Spontanidrott

Spontanidrott är anläggningar på allmän plats som inte är bokningsbara och som är öppen för alla att använda. Det kan vara utegym, parkouranläggningar, basketplaner, skateboardramper, boule eller liknande. 

Placering

Vid placering av aktivitetsytor såsom skateboardramper, cykelbanor, utegym, fotbollsplaner, basketplaner och liknande som kan tänkas locka till aktivitet sent på kvällar tänk på att inte placera denna aktivitet för nära bostäder. Detta för att undvika störning för de närboende och konfliktytor för de som utövar sporten/aktiviteten.

I en park placeras dessa aktiviteter så långt bort från bostäder som möjligt. Men samtidigt är det viktigt att dessa platser placeras med god insyn från området så att de inte blir tillhåll eller upplevs som otrygga av de som nyttjar platsen eller förbipasserande.

Namngivning av spontanidrott

Om parken är namngiven så blir spontanidrottens namn Parkens namns utegym/parkour/boulebana osv. Till exempel heter utegymmet i Lindparken Lindparkens utegym.Exempel på skylt vid spontanidrott

 

 

 

 

 

Läs mer om belysning i parker, vid lekplatser och spontanidrottsanläggningar.

  

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lekmiljöer och spontanidrott