Lekmiljöer och spontanidrott

Här beskrivs utformning av lekmiljöer och spontanidrottsytor.

Sidan består av övergripande krav och kompletteras med följande avsnitt med mer detaljerade krav per sakområde:

Övergripande krav

Nedanstående dokument ska användas i planering och projektering:

 

Lekmiljö

En lekmiljö omfattar inte bara den anlagda lekplatsen utan även omgivande miljöer och aktivitetsytor som är tillgängliga för lek. Det kan vara till exempel skogsdungar, kullar, öppna gräsytor och spontanidrott av olika slag.

Värdering av lekmiljö

Som ett led i att säkerställa högt lekvärde, god tillgänlighet och god kvalite i alla lekmiljöer så värderas de utifrån kommunens modell. I samband med projektering av en ny lekmiljö eller när en äldre ska rustas upp så ska projektören använda mallen för lekmiljövärdering och lämna in denna i samband med granskningen. 

Lekplats

Lekplats är ett planerat område i den byggda utemiljön avsett och anlagt för att uppmuntra barns lek. I Uppsala kommun innebär det ytan för den mer konventionella lekutrustningen.

Lekplatsen ska utformas enligt de gemensamma europeiska standarder som finns för säkerhet på lekplatser, SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

SS-EN 1176 behandlar allmänna säkerhetskrav
för publika lekredskap och ytbeläggningar,

SS-EN 1177 behandlar provtagningsmetoder av
stötdämpande underlag.

Namngivning av lekplats

Om parken är namngiven så blir lekplatsens namn Parkens namns lekplats. Till exempel heter lekplatsen i Lindparken Lindparkens lekplats.

Om det finns två eller flera lekplatser i en park ska den stora lekplatsen heta Parknamnens lekplats. Den mindre lekplatsen ska, om det inte finns ett vedertaget namn redan, heta Parknamnens lilla lekplats

Om det finns ett tema på lekplatsen kan det stå i namnet men lekplatsen ska inte döpas till temat 

Identifikationsskylt på lekplats

 

Skylten ska innehålla:

  • NAMN PÅ LEKPLATS (versaler och överst)
  • Eventuellt tema på lekplatsen (gemener och under namnet ovan)
  • Adress: närmaste gata, eventuellt de 2 som ligger närmast (gemener och under namnet ovan)
  • Infoga symbol för rökning förbjuden

 

Om lekutrustningen är utspridd i parken eller om det finns två eller flera delar av lekplatsen så ska man sätta upp en identifikationsskylt vid varje skild del men med samma namn. Exempel på en park med denna situation är Siegbahnsparken. 

Spontanidrott

Spontanidrott är anläggningar på allmän plats som inte är bokningsbara och som är öppen för alla att använda. Det kan vara utegym, parkouranläggningar, basketplaner, skateboardramper, boule eller liknande. 

Placering

Vid placering av aktivitetsytor såsom skateboardramper, cykelbanor, utegym, fotbollsplaner, basketplaner och liknande som kan tänkas locka till aktivitet sent på kvällar tänk på att inte placera denna aktivitet för nära bostäder. Detta för att undvika störning för de närboende och konfliktytor för de som utövar sporten/aktiviteten.

I en park placeras dessa aktiviteter så långt bort från bostäder som möjligt. Men samtidigt är det viktigt att dessa platser placeras med god insyn från området så att de inte blir tillhåll eller upplevs som otrygga av de som nyttjar platsen eller förbipasserande.

Namngivning av spontanidrott

Om parken är namngiven så blir spontanidrottens namn Parkens namns utegym/parkour/boulebana osv. Till exempel heter utegymmet i Lindparken Lindparkens utegym.

Exempel på skylt vid spontanidrott

 

 

 

 

 

Läs mer om belysning i parker, vid lekplatser och spontanidrottsanläggningar.

Läs mer om vattenanläggingar och vattenteknik på allmän plats.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lekmiljöer och spontanidrott