Spontanidrott

Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av spontanidrott.

Utegym

Ska följa standarden för permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk SS-EN 16630:2015 

 

Parkour

Ska följa standarden för sport- och fritidsutrustning – Utrustning för parkour SS-EN 16899:2016

 

Fotboll

När man ska ställa ut fotbollsmål i en park så kan man beroende på gräsytans storlek välja mellan två olika storlekar,  5-mannamål storlek 3x2 meter och djup 80/200 cm eller 7-mannamål storlek 5x2 m djup 80/200 cm.

Modellen ska vara vältsäker och nätet som används ska vara finmaskigt för att förhindra klättring.

Boule

Bild på boulebanor i Kastellparken

En boulebana har måtten 4 x 15 meter (kan minskas till minsta möjliga mått 3 x 12 meter)

Banorna omgärdas av fast sarg av typ virke (där det är möjligt att skruva in en krok för att spänna linor) och möjlighet till att hänga upp medtagen resultattavla på kortsidan av respektivebana (stolpe eller staket).

Vid anläggande av boulebana anlägg två, fyra eller åtta stycken i grupp, beroende på efterfrågan och typ av park.

Slitlager på boulebanan 20 cm stenmjöl 0-8 alternativ 0-6.

I anslutning till boulebanan placeras parksoffa med bord alternativt picknickbord.

Uppdaterad: