Spontanidrott

Här beskrivs övergripande anvisningar för utformning av spontanidrott.

Utegym

Utrustning på utegym skall följa standarden för permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk SS-EN 16630:2015 

Så fort ett fitness redskap står i anslutning till en lekplats och kan uppfattas som ett lekredskap skall dem besiktas enligt lekstandarden SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

För att utegymmet eller fitnessredskapet ska avgränsas från lekplatsen kan man skapa en egen gestaltad yta genom avgränsning som till exempel buskplantering, staket, gångväg, sittplatser eller dylikt. Det är viktigt med korrekt skyltning som visar att det är ett utegym. 

 

Parkour

Ska följa standarden för sport- och fritidsutrustning – Utrustning för parkour SS-EN 16899:2016

Fotboll

När man ska ställa ut fotbollsmål i en park så kan man beroende på gräsytans storlek välja mellan två olika storlekar,  5-mannamål storlek 3x2 meter och djup 80/200 cm eller 7-mannamål storlek 5x2 m djup 80/200 cm.

Modellen ska vara vältsäker och nätet som används ska vara finmaskigt för att förhindra klättring.

Boule

Bild på boulebanor i Kastellparken

En boulebana har måtten 4 x 15 meter (kan minskas till minsta möjliga mått 3 x 12 meter)

Banorna omgärdas av fast sarg av typ virke (där det är möjligt att skruva in en krok för att spänna linor) och möjlighet till att hänga upp medtagen resultattavla på kortsidan av respektivebana (stolpe eller staket).

Vid anläggande av boulebana anlägg två, fyra eller åtta stycken i grupp, beroende på efterfrågan och typ av park.

Slitlager på boulebanan 20 cm stenmjöl 0-8 alternativ 0-6.

I anslutning till boulebanan placeras parksoffa med bord alternativt picknickbord.

Basket i parkmiljöer

Basketplan får gärna kombineras med andra typ av spontanidrott som utövas på hårdgjord/asfalterad yta (multiplan tex bandy, king-rutor, hopphaga och olika typer av mål).

Tänk på att håll avstånd till omgivande bostäder som kan bli störda av dunsar, hejarop eller folksamlingar.

Basketkorgen skall vara fast eller med korg av kedjor eller likvärdigt slittåligt material.

På kortsidorna/bakom basketkorgarna ska det finnas någon form av staket, stängsel eller plank. Det bör vara lika högt som korgarna. 

Tänk på att utforma planen så att den kan nyttjas av många och att det finns sittplatser/läkare i direkt anslutning samt belysning för att kunna nyttjas även av årets/dygnets mörka timmar.

Uppdaterad: