Markbeläggning

Här beskrivs anvisningar vid utformning av markbeläggning i parker.

Det är projektörens ansvar att dimensionera överbyggnaden korrekt. Dimensionering av parkvägar ska göras med utgångspunkt i dokumentet Dimensionering av överbyggnad (PDF, 306 KB).

Uppdaterad: