Gräs

Här finns krav och rekommendationer för utformning av gräsytor

De typer av gräsytor som förekommer inom Uppsala kommun är:

 • Prydnadsgräs
 • Bruksgräs
 • Slåtter utan upptag (slaghacksytor)
 • Ängsslåtter med upptag
 • Säkerhetsslåtter utmed gator, vägar samt gång- och cykelvägar

Krav

 • Grässlänter ska vara anpassade efter skötselfordon och ha en lutning på max 1:3.
 • Ytor ska vara anpassade för skötselfordon och vara minst 150 cm breda.
 • Upphöjda ytor ska vara anpassade så att skötselfordon kan komma in, till exempel genom sänkt kantsten eller ramp som är minst 120 cm bred.

Rekommendationer


Fröblandningar eller sammansättning av turf bör vara anpassat till ytans funktion och förutsättningar. Om skillnader i funktion och förutsättningar finns inom en och samma gräsyta bör olika fröblandningar föreskrivas. 

Nedan anges ett urval av fröblandningar med önskad sammansättning anpassad efter funktion. Andra fabrikat med motsvarande egenskaper kan väljas.

 • SW Horto Classic. Används till ytor med normalslitage.
 • SW Horto Sport Elit. Används till ytor med hårt slitage.
 • SW Horto Solbacke. Används till slaghacksytor och vägnära gräsytor.
Uppdaterad: