Ajourhållning av teknisk handbok

Genomgången av teknisk handbok är klar

Två gånger per år går vi igenom innehållet i teknisk handbok för att se till att det är korrekt. Vid behov gör vi mindre justeringar.

Årets första genomgång är nu klar. Den har inte resulterat i några större förändringar, utan resulterade i rättningar, förtydliganden och uppdatering av länkar med mera.

31 maj 2022