Ajourhållning av teknisk handbok

Genomgången av teknisk handbok är klar

Två gånger per år går vi igenom innehållet i teknisk handbok för att se till att det är korrekt. Vid behov gör vi mindre justeringar.

Årets första genomgång har gjorts under maj och är nu klar. Den har inte resulterat i några större förändringar, men ett antal rättningar, förtydliganden och uppdatering av länkar med mera.

Innehållet i teknisk handbok utvecklas löpande.

31 maj 2023