Ajourhållning av teknisk handbok

Genomgången av teknisk handbok är klar

Två gånger per år går vi igenom innehållet i teknisk handbok för att se till att det är korrekt. Vid behov gör vi mindre justeringar.

Årets andra genomgång har gjorts under november och är nu klar. Den har inte resulterat i några större förändringar, men ett antal rättningar, förtydliganden och uppdatering av länkar med mera.

Innehållet i teknisk handbok utvecklas löpande.

4 december 2023