Ändring av AMA-version

I delar av handboken har vi ändrat AMA-version

För krav på gator och torg har vi ändrat från AMA Anläggning 17 till AMA Anläggning 20, samt ändrat version för RA Anläggning och Mer Anläggning till 20.

För återställning av hårdgjorda ytor har vi förtydligat att det är AMA 20 som ska användas. Innan var versionen inte specificerad.

Andra delar av teknisk handbok kan ha andra krav avseende AMA. Respektive avsnitt ska läsas för sig.

16 juni 2022