Dagvattenhantering i blågröngrå system

Nu finns det en ny version av handboken.

Vid planering och projektering av blågröngrå system, dagvattenhantering, vegetationsytor och hårdgjorda ytor ska handboken "Levande stadsrum - en handbok i blågröngrå system" användas.

En ny version av den, inklusive flera bilagor, finns nu att läsa. Du hittar handboken här.

6 mars 2023