Dimensionering av överbyggnad

Nu finns det en ny version av dokumentet dimensionering av överbyggnad.

Vi har tagit fram en ny version av dokumentet Dimensionering av överbyggnad och kompletterat titeln med tillägget "vid återställning och underhåll". Dokumentet beskriver hur överbyggnaden ser ut för olika typer av ytor, till exempel gator, busshållplatser och parkvägar.

Du hittar det bland de andra dokumenten i teknisk handbok.

12 april 2023