Dimensionering av överbyggnad

Vi har ändrat namnet på ett dokument

Dokumentet Teknisk handbok Dimensionering av överbyggnad vid återställning och underhåll har bytt namn till Teknisk handbok Dimensionering av överbyggnad (PDF, 179 KB).

Syftet är att förtydliga att dokumentet gäller även vid projektering av nya vägar, om inte markförhållandet understiger kvalité materialtyp 3A enligt tabell CB/1 i AMA 20.

29 januari 2024