Justering gällande garantiskötsel

Gällande garantiskötsel så har det kommit en justering gällande rubriken DDD. Gällande formulering är: DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL Kompletterande text: Om vegetationen inte är etablerad vid slutbesiktning ska efterbesiktning med etableringskontroll vara utförd senast efter en växtsäsong. Alla bevattningsåtgärder/gödsling ska dokumenteras i den digitala dagbok som förs veckovis och skickas till beställaren och dess byggledare under första vardagen i efterföljande vecka, om inte annat avtalas.

17 februari 2022