Krav på cykelparkeringar

Nu har vi uppdaterat kraven för cykelparkeringar.

Vi har utökat teknisk handbok med krav avseende cykelparkeringar, bland annat att ställ ska finnas även för elsparkcyklar och specialcyklar som till exempel lådcyklar.

Läs mer om kraven på cykelparkeringar.

20 januari 2023