Kravspecifikation relationshandlingar

Vi har lagt till ett nytt dokument.

Nu finns det en kravspecifikation för framtagning av relationshandlingar i Teknisk handbok. Den har tidigare tillhandahållits av beställaren i senare skede av projektet.

Ta del av Kravspecifikation relationshandlingar (PDF, 83 KB).

19 april 2024