Ny föreskrift

Transportstyrelsen har gett ut en ny föreskrift

Transportstyrelsen har publicerat en ny föreskrift avseende bland annat vägmärken. Den heter Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74).

I teknisk handbok hittar du en hänvisning till den nya föreskriften under avsnittet om vägmärken och skyltar.

22 augusti 2019