Ny riktlinje om lekmiljöer

Uppsala kommun har antagit en riktlinje

Riktlinjen handlar om lekmiljöer och dess syfte är att visa kommunens ambitionsnivå, säkerställa att lekmiljöerna har ett högt lek- och vistelsevärde samt vara vägledande i frågar om hur barnrättsperspektivet ska säkerställas i alla skeden av ett projekt.

Riktlinjen ska användas i planering och projektering av lekmiljöer.

Läs riktlinje för lekmiljöer i Uppsala kommun.

28 oktober 2019