Nya krav för trafiksignaler

Nu finns det dokument och typritningar som beskriver krav för trafiksignaler.

Dokumentet ska ge stöd för projektledare, projektörer och arbetsledare i samband med om- och nybyggnation av signalanläggningar.

Ta del av av dokumentet Teknisk handbok Trafiksignaler - projektering och utförande (PDF, 389 KB).

Här hittar du typritningarna.

19 april 2023