Nytt regelverk för utmärkning och avstängning

Nytt regelverk för trafikanordningar

När det gäller trafikanordningar vid vägarbeten hänvisar vi nu till ett nytt regelverk: Sveriges kommuner och regioners skrift Gatuarbete i tätort.

Du kan läsa mer om kraven på sidan Utmärkning och avstängning.

29 maj 2020