Reviderad typritning för farthinder

Nu har vi reviderat en typritning.

Typritningen UTH-007 Watts gupp/normalgupp har reviderats och finns i en ny version UTH-0007_A daterad 2023-04-20.

Här hittar du den och andra typritningar.

26 april 2023