Tillgänglighet blir Gångvägar

Vi har sett över sidan om tillgänglighet och bytt namn till gångvägar

Under avsnittet Gator och torg/Gång- och cykelvägar fanns tidigare en sida som handlade om tillgänglighet. Den är nu ersatt av Gångvägar och vi har närmare beskrivit vad som gäller för gångvägar och ledstråk.

Läs mer om gångvägar och tillgänglighet här.

1 juni 2023