Uppdaterad information om spontanidrott

Nu finns mer information om vad man som projektör ska tänka på vid utformning av en plats för spontanidrott. 

Läs mer här

31 maj 2021