Uppdaterad text om marktäckning

Nu finns nya anvisningar om marktäckning i planteringar och under träd.

5 mars 2021