Uppdaterad typritning för busshållplats

Nu finns en uppdaterad typritning för busshållplats

Den nya ritningen innehåller en detalj för hur hållplatskantstödet ska se ut.

Här hittar du den och andra typritningar.

15 februari 2022