Uppdaterade typritningar

Uppdaterade typritningar

Nu finns det uppdaterade typritningar för busshållplatser, refuger, övergångsställen och ledstråk.

Se alla typritningar här: https://tekniskhandbok.uppsala.se/projektering/typritningar/

9 november 2020