Utmärkning och avstängning

Vi har förtydligat.

På sidan för Utmärkning och avstängning har vi tydliggjort att det inte är ett krav att följa Sveriges kommuner och regioners skrift Gatuarbete i tätort, utan att den kan användas för vägledning.

13 april 2024